Antwerps Schipperskwartier

Eindoplossing voor Antwerps Schipperskwartier?
Via Nieuwsgroep misc.be. Datum: 07.06.2001

Vind jij dan dat prostitutie in de buurt van een middelbare school (Atheneumbuurt) aanvaardbaar is ? En als ‘t Stad inderdaad beslist een hoerenkot uit te baten met onze belastingscentjes zal ik als eerst in de rij staan om P.V. te laten opstellen (wegens onbehoorlijk bestuur en leven van de opbrengsten van prostitutie). En dan een “vergoeding” voor de hoeren die hun werk kwijt zijn … LOL … da’s al even zot als die kwieten die hun huis hebben verkocht om te investeren in L&H en nu willen dat ze vergoed worden met belastingsgeld. Dat die hoeren ook eens eerst belastingen en sociale zekerheid gaan betalen, net zoals iedere werkende mens, eens zien of ze dan nog zo lachen als er 60% van hun inkomsten verdwijnt. En al eens aan gedacht dat het uiteindelijk de maffia (ongeacht van welke oorsprong, Belgisch, Italiaans, Albanees, …) is die met alle centjes gaat lopen?
Joeri

Related Articles: About escorts and hookers.

Hoeren kunnen niet protesteren en het Antwerps schepencollege durft niet handelen Toegegeven. Het Antwerpse stadsbestuur kán geen goed prostitutiebeleid voeren. Daartoe ontbreekt het wettelijk kader en er zijn onvoldoende Antwerpse financiële middelen om te investeren in infrastructuur, opvang en begeleiding. De huidige Antwerpse prostitutieambtenaar Karin Martens schreef dat al in een vroegere nota waarvan de ondertitel luidde: Het ontbreken van beleidsinstrumenten om een prostitutiebeleid te voeren. Omdat de situatie in Antwerpen uit de hand dreigde te lopen, koos de stad dan maar voor een inperkend concentratiebeleid in de plaats van een gedoogbeleid. Het schepencollege besloot vorig jaar de raamprostitutie in het Schipperskwartier in te perken tot een autovrije gedoogzone van drie straten (in de plaats van de voormalige zestien straten). Tippelen werd niet meer gedoogd in de stad. Als alternatief zou er een zogeheten afwerkplek worden gecreëerd, ergens aan de rand van de stad. De voorgestelde locatie werd echter door de gemeenteraad afgewezen. Een jaar later is er nog geen alternatieve plek gevonden. Maar inmiddels voert de politie haar deel van het Beleidsplan Prostitutie minutieus uit. Tippelaarsters zijn op dit moment opgejaagd wild, ze worden verdreven van hun zichtbare, traditionele plek en zwermen nu uit over de hele stad. Het gevolg is dat de buurtwerkers voor opvang, begeleiding en medische controle het een pak moeilijker hebben gekregen. Nochtans was dat net wat men wou vermijden. Dat lees je toch in het eindrapport van adviesbureau Seinpost, getiteld Een alternatieve locatie voor de straatprostitutie in Antwerpen: “De alternatieve locatie dient (in ieder geval) gericht te zijn op de ‘losse’ vorm van prostitutie, welke met name door aan drugs verslaafde prostituees wordt beoefend. Dit ten eerste omdat het voor deze vorm van straatprostitutie eenvoudig is zich op een ongewenste en ongecontroleerde wijze over de stad te verspreiden. Ten tweede omdat het vanuit gezondheids- en welzijnsoptiek van groot belang is dat er zicht blijft bestaan op deze groep. Een aangewezen locatie voor prostitutieactiviteiten uitgeoefend door aan drugs verslaafde vrouwen kan tevens dienen als vind- en ontmoetingsplaats, van waaruit specifieke medische en sociaal-maatschappelijke hulpverlening kan worden aangeboden.

anal brothel
Just like reality from a brothel in Belgium: Eva Karera looks into the eyes of a happy punter. Image courtesy of Devilsfilm.

Wat men wilde vermijden, gebeurt dus nu. Sterker: het wordt zelfs in de hand gewerkt. Het milieu blijft vergeven van de georganiseerde misdaad en de werkomstandigheden van de mannelijke en vrouwelijke prostituees blijven slecht. Door het repressief beleid neemt de onderlinge concurrentie tussen de prostituees en pooiers toe, hun inkomsten dalen en de Antwerpenaar schrikt al lang niet meer op van de zoveelste schietpartij en misdaadafrekening. Er zijn twee belangrijke verklaringen voor het uitblijven van een alternatieve afwerkplek.

Brothel- and Sex Blog: Brothel Sex Guide

Een bejaardentehuis naast een discotheek? Open brief aan Tuur van Wallendael
Ik lees nu dat het pand in de Verversrui mogelijk een bejaarden tehuis zou worden? Nadat de bordeel plannen zijn afgevoerd, zoekt men een humaner klinkende bestemming, maar als ex-prostituee moet ik toch even reageren op de uitspraken van Schepen Tuur van Wallendael, het meeste last heb ik met de ronduit discriminerende en bovendien onzinnige bewering dat de meeste prostituees, nergens anders terecht kunnen, en geen andere sociale contacten hebben. Ook was bijzonder verrassend de uitspraak dat de prijzen in het schipperskwartier, en het ging niet over prostitutie maar over woongelegenheden, de pan zouden uitswingen binnenkort. Is dat dus echt een tipje van de sluier voor de volgende fase in de buurtplannen, toch een tweede chique buurt dus? Hoe goedbedoeld het ook mag zijn, ik begrijp echt niet waarom bejaarde vrouwen uit de sector in een “bejaardentehuis” moeten geconcentreerd worden, dan nog midden in de prostitutiebuurt naast een discotheek. Stellen dat mensen die alleen in het opvangcircuit aarden, vooral prostituees zijn, en dat de meeste prostituees bijna geen ander sociaal leven hebben, dat klopt echt niet. De ex-prostituee die u vernoemt, is zelf het levende bewijs dat niet al deze vrouwen verloren moeten lopen, net zoals ikzelf en vele anderen van mijn collega’s, hoewel hun rechtszekerheid wel bijna onbestaande is, zoals nu weer duidelijk blijkt.

Author: thumblogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *